Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Bijbelse liedjes

in de link staat een overzicht van de Bijbelse liedjes die we elk jaar aanleren. Dat is handig voor wie bijvoorbeeld een kinderdienst organiseert.

Elke groep heeft een vast ‘repertoire’ aan liedjes, gezangen en psalmen. Daarnaast zijn er ook liedjes die we het ene jaar wel leren en het andere jaar niet. Dat heeft ook te maken met de verhalen die dat jaar aan bod komen.

We zingen vanaf groep 4 uit het rode liedboek, zowel gezangen als psalmen. Daarnaast zingen we van Elly en Rikkert, Alles wordt Nieuw, uit de evangelische liedbundel en liedjes die horen bij de methode godsdienst die we gebruiken.

BIJBELSE LIEDJES

 

 

 

 

Nieuws

missies

6 november 2018

in het traject Continue Verbeteren hebben alle klassen een datamuur, groepsregels en nu ook een MISSIE! missie van groep 1...

Lees meer

Sulawesi

Elke maandag mogen de leerlingen van CBS Op Dreef goede-doelen-geld mee naar school nemen. Vanaf de herfst- tot de kerstvakantie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.