Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Partners

CBS Op Dreef neemt een belangrijke plaats in in Bruinisse. Wij zoeken naar samenwerking met al diegenen die samen met ons willen investeren in de ontwikkeling van de kinderen in Bruinisse. Zij helpen ons om die bijzondere evenementen mogelijk te maken, die in het leven van een schoolgaand kind zo belangrijk kunnen zijn.

Ouders

De eerste samenwerkingspartners zijn en blijven natuurlijk de ouders en verzorgers van de leerlingen. De ouders krijgen informatie via de schoolgids, de app en de website. De school peilt de mening van de ouders door middel van ouderenquêtes over allerhande schoolzaken. Zo houden we contact met alle ouders. Actieve ouders leveren hun bijdragen aan de verdere ontwikkeling van school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Daarnaast helpen ouders de school bij sportactiviteiten, knutselen, computeronderwijs, het ontdekkasteel, schoolreizen, kamp en andere activiteiten.

Maatschappelijke partners

CBS Op Dreef heeft waardevolle contacten met externe organisaties. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet van bijzondere projecten. Zo werken we samen met de sportmedewerkers van de gemeente die regelmatig gastlessen verzorgen voor diverse sporten. Ook sportverenigingen uit de omgeving bieden sportclinics aan. André de Rijke uit Nieuwerkerk is onze partner in de BHV opleiding en de plaatselijke EHBO-afdeling helpt onze kinderen bij het behalen van hun EHBO-diploma. Zo kunnen onze kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen en andermans veiligheid. Zij kunnen preventief handelen en kunnen correct optreden in geval van een calamiteit.

De GGD heeft wekelijks een inloopspreekuur in de school, waardoor het eenvoudig is om vragen over de opvoeding snel te bespreken met een deskundige.

CBS op Dreef maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband O3, wat zorg draagt voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio.

CBS op Dreef werkt ook samen met de andere christelijke scholen in de omgeving: enkele keren per jaar organiseren we samen ouderavonden over diverse opvoedingsvraagstukken. Ook werken we samen in onze contacten naar de gemeente om zo een sterker christelijk geluid te laten horen.

Tenslotte werken we ook samen met het Kinderpaleis. Zij verzorgen de opvang van kinderen tot 4 jaar. Door intensieve samenwerking zorgen we er samen voor dat een ononderbroken leerlijn van 0 tot 12 jaar voor steeds meer kinderen werkelijkheid wordt.

Nieuws

nieuwsbrief afscheid

22 februari 2019

afscheid

Lees meer

oudergesprekken

13 februari 2019

bijgevoegd het rooster voor de oudergesprekkenrooster ouderavond maart 2019

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.