Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Aanmelden

En ja, dan is het zover! Uw kind is binnenkort oud genoeg voor de basisschool. Uiteraard bent u van harte welkom om eens te kijken hoe wij werken op CBS Op Dreef. U kunt daarvoor een afspraak maken met José de Jong (telefoon 0111-481593).

U kunt het inschrijfformulier online invullen. zodra u het verzendt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Als u uw kind inschrijft bij CBS Op Dreef, stemt u in met het de visie, doelstelling, grondslag en  het beleid van de school zoals verwoord op deze site en in de schoolgids. Ook stemt u dan in met het aannamebeleid van de school: aannamebeleid

We hebben alle informatie die van belang is wanneer u en uw kind nieuw zijn op school, handig bij elkaar gezet:   nieuwe leerlingen 2016

 


Gegevens leerling

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voorletter(s)*

Voornamen*

Roepnaam*

Geboortedatum*

Geslacht*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon*

Geheim nummer Ja Nee

E-mail*

Nationaliteit*

Godsdienst*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Sofinummer*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 1

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voornamen*

Mobiele telefoon*

Geboortedatum*

Geslacht*

Nationaliteit*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Hoogst genoten onderwijs/diploma*

Diploma behaald*Ja Nee 

Beroep*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 2

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornamen

Mobiele telefoon

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Hoogst genoten onderwijs/diploma

Diploma behaaldJa Nee 

Beroep


Andere gegevens

Gezinsamenstelling*

Giro/Banknummer*

Aanmeldingsdatum*

Eerste lesdag

Binnenkomst in groep

Peuterspeelzaal

School van herkomst


Beeldmateriaal

Gedurende het schooljaar kunnen er foto- en/of video-opnames gemaakt worden ten dienste van het onderwijs.
Ook kunnen er foto's in de schoolgids, op de website of op Facebook geplaatst worden.

  Hierbij verklaar ik GEEN toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van mijn kind.


Bijzonderheden

 

 

Nieuws

gevraagd….

15 februari 2018

CBS Op Dreef valt onder de vereniging ter bevordering van het christelijk onderwijs te Bruinisse. Die vereniging is meer dan...

Lees meer

CBS Op Dreef is VTTO school

  CBS Op Dreef mag zich VTTO school noemen: vroeg vreemdetalenonderwijs. We geven immers Engels vanaf groep 1.  

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.