Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

CKV

ckv

CKV

Vanaf het schooljaar 2015-2016 bieden we in groep 3 t/m 8 de creatieve vakken op een andere manier aan.

We willen:

 • Meer verschillende kunstvakken aanbieden
 • structureel verschillende technieken aanleren
 • verdieping aanbieden
 • een link leggen naar kunst en cultuuruitingen in de maatschappij.

Daarnaast willen we ook dat leerlingen leren reflecteren op hun eigen werk en op dat van anderen.

We vinden het bovendien belangrijk dat de leerlingen bij elke kunstuiting hun eigen fantasie kunnen gebruiken.

 

We doen dit als volgt:

 • We delen het jaar op in blokken van 3 weken
 • Iedere leerkracht geeft aan zijn eigen groep in die 3 weken een kunstvak
 • Na 3 weken is het volgende kunstvak aan de beurt
 • Tijdens sinterklaas, kerst, pasen, vader- en moederdag wordt er niet volgens het circuit gewerkt.
 • In 6 jaar krijgen de leerlingen zo voor ieder kunstvak verschillende technieken, stromingen, materialen en uitingsvormen aangeboden.
 • We doen dit op dondermiddag; groep 2 is dan bij de computers. Door het allemaal tegelijk te doen, is het een herkenbaar onderdeel van het lesrooster voor alle groepen.

Het betreft de volgende vakken:

 • Techniek & natuur
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Drama
 • Textiel

Bij techniek & natuur werken met de materialen die horen bij het ontdekkasteel en de methode leefwereld. Ook kunnen de natuurkisten van het NME ingezet worden.

 

 

Nieuws

Nieuwe directrice

4 juni 2020

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat Conjo Kristalijn per 1 augustus onze nieuwe directrice wordt. Vanaf dat...

Lees meer

School weer volledig open!

17 maart 2020

Vanaf maandag 8 juni mogen álle kinderen weer hele dagen naar school komen. We hanteren het oude lesrooster. Verdere informatie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.