Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Schoolvereniging

zoals bij elke vereniging, kunt u ook lid worden van de schoolvereniging; u heeft dan een stem tijdens de jaarvergaderingen en kunt gekozen worden in het bestuur, de MR en de OR. Een lidmaatschap kost maar €10 per jaar en u steunt er de doelstelling van de vereniging mee: het in stand houden van christelijk onderwijs in Bruinisse.

lidmaatschap vereniging

U kunt het formulier downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen of uitprinten en op school inleveren. Op school liggen ook papieren exemplaren om in te vullen.

Nieuws

Nieuwe directrice

4 juni 2020

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat Conjo Kristalijn per 1 augustus onze nieuwe directrice wordt. Vanaf dat...

Lees meer

School weer volledig open!

17 maart 2020

Vanaf maandag 8 juni mogen álle kinderen weer hele dagen naar school komen. We hanteren het oude lesrooster. Verdere informatie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.