Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeel zitting hebben. Zij hebben inspraak- en adviesrecht op diverse zaken de school betreffende. Dit is vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. De medezeggenschapsraad komt zo’n 5 x per jaar bijeen.

Ouders die lid willen worden van de MR kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de MR of bij de directie. De leden van de MR worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en zitten in principe 4 jaar in de MR. Kandidaten voor de MR moeten lid zijn van de schoolvereniging en ouder zijn van een kind dat op de school zit.

De leden van de MR zijn namens de ouders(OMR):

 • Petra Stouten   0111720358    jjcstouten@zeelandnet.nl
 • Erika Capelle   0615836930   erikacapelle@gmail.com

 

erica    petra

Erika Capelle              Petra Stouten

 

 

De leden namens het personeel zijn(PMR):

14689773-16D7F61254BA57145580-min - kopie  14689768-BBDD25D9AAEBA58B033D-min

Rianda Dorst                                          Marinda Stouten

 

De MR komt in het schooljaar 2018-2019 vijf keer bijeen. Voor al deze data geldt: in overleg en onder voorbehoud:

 • 8 oktober
 • 10 december
 • 4 februari
 • 8 april
 • 3 juni

De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en zijn openbaar: iedereen is van harte welkom! De vergaderingen vinden plaats op school. Het kan zijn dat de MR in onderling overleg een andere datum of tijd afspreekt. Wilt u aanwezig zijn? Check dan bij één van de leden voor de juiste dag & tijd.

Nieuwe vacatures in de OMR worden in het voorjaar bekend gemaakt.

De MR heeft het afgelopen jaar zich onder andere bezig gehouden met:

 • de bestuurlijke vernieuwing en alle bijbehorende beleidstukken
 • het formatieplan
 • de begroting
 • de schoolgids
 • de jaarplannen
 • het jaarverslag

Op 12 september ’18 heeft het team van CBS Op Dreef en de OMR de basiscursus MR van Verus gevolgd.

 

 

Nieuws

nieuwsbrief afscheid

22 februari 2019

afscheid

Lees meer

oudergesprekken

13 februari 2019

bijgevoegd het rooster voor de oudergesprekkenrooster ouderavond maart 2019

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.