Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit zo’n 10 ouders die helpen bij het organiseren en uitvoeren van feesten, excursies en andere activiteiten. Ook beheert de ouderraad de ouderbijdrage die jaarlijks aan de ouders gevraagd wordt. De ouderraad besteedt dit geld onder andere aan cadeaus voor Sinterklaas en Kerst, het afscheid van groep 8 en traktaties tijdens feestelijke dagen.

Aanmelden voor de ouderraad kan bij de voorzitter van de ouderraad of bij de directie. Nieuwe leden van de ouderraad worden tijdens de algemene ledenvergadering gekozen en zitten in principe voor 3 jaar in de ouderraad. Kandidaten voor de ouderraad moeten lid zijn van de schoolvereniging en ouder zijn van een kind dat op de school zit.

meer informatie vindt u in bijgevoegd document:

ouderraad

 

Nieuws

schoenmaatjes

10 oktober 2018

We doen weer mee aan actie schoenmaatjes van Edukans! Meer informatie staat in deze brief

Lees meer

inloggen op MOO vanuit huis

4 oktober 2018

Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen vanaf nu op elke computer met internet inloggen op MOO en kunnen zo alle...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.