Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Passend Onderwijs

Sinds de wet op het Passend onderwijs is ingegaan, maken we als school deel uit van het samenwerkingsverband O3. Hierin zijn alle basisscholen van Schouwen-Duiveland, Tholen en de Beverlanden vertegenwoordigd (met uitzondering van de reformatorische scholen). Zij zorgen er samen voor dat er voor ieder kind een passende plek wordt gevonden in het onderwijs. Waar mogelijk in het regulier basisonderwijs, eventueel met een speciaal arrangement waardoor de school extra hulp in kan zetten, en, indien nodig, in het speciaal (basis)onderwijs in de regio. Zo zorgen we er samen voor dat ieder kind passend onderwijs krijgt en dat geen kind thuis hoeft te zitten.

Op de site van O3 staat meer informatie over de organisatie, hoe het werkt en wat ze bieden.

 

Nieuws

Nieuwe directrice

4 juni 2020

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat Conjo Kristalijn per 1 augustus onze nieuwe directrice wordt. Vanaf dat...

Lees meer

School weer volledig open!

17 maart 2020

Vanaf maandag 8 juni mogen álle kinderen weer hele dagen naar school komen. We hanteren het oude lesrooster. Verdere informatie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.