Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

schoolvakanties

 Vakanties

Conform het landelijk advies voor regio Zuid vanuit het ministerie van OCW. Scholen zijn verplicht de door het ministerie aangewezen vakanties voor zomer, kerst en mei te volgen. Daarnaast mogen zij de herfst- en voorjaarsvakantie en extra vrije dagen zelf planen. Scholen in onze omgeving kiezen er soms voor om af te wijken van de landelijke adviezen voor deze vakanties. Wij hebben te maken met verschillende scholen in onze omgeving, in verschillende vakantieregio’s. Zij kiezen ieder hun eigen vakanties. Wanneer wij ervoor kiezen onze vakanties gelijk te stellen aan die van school A, zullen ze niet gelijk zijn met die van school B of C. Daarom hebben wij ervoor gekozen de geadviseerde adviezen van het ministerie te volgen. Deze zijn lang van te voren bekend, wat het plannen van vakanties vergemakkelijkt. Wat betreft de extra vrije dagen; die zetten wij in als extra week meivakantie, zoals de meeste scholen in Nederland, en rondom de Christelijke feestdagen.

 Zomervakantie 2018

  • Regio zuid: 7 juli t/m 19 augustus 2018

 

vakantierooster 1819

Nieuws

missies

6 november 2018

in het traject Continue Verbeteren hebben alle klassen een datamuur, groepsregels en nu ook een MISSIE! missie van groep 1...

Lees meer

Sulawesi

Elke maandag mogen de leerlingen van CBS Op Dreef goede-doelen-geld mee naar school nemen. Vanaf de herfst- tot de kerstvakantie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.