Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Schoolvakanties

 Vakanties

Conform het landelijk advies voor regio Zuid vanuit het ministerie van OCW. Scholen zijn verplicht de door het ministerie aangewezen vakanties voor zomer, kerst en mei te volgen. Daarnaast mogen zij de herfst- en voorjaarsvakantie en extra vrije dagen zelf planen. Scholen in onze omgeving kiezen er soms voor om af te wijken van de landelijke adviezen voor deze vakanties. Wij hebben te maken met verschillende scholen in onze omgeving, in verschillende vakantieregio’s. Zij kiezen ieder hun eigen vakanties. Wanneer wij ervoor kiezen onze vakanties gelijk te stellen aan die van school A, zullen ze niet gelijk zijn met die van school B of C. Daarom hebben wij ervoor gekozen de geadviseerde adviezen van het ministerie te volgen. Deze zijn lang van te voren bekend, wat het plannen van vakanties vergemakkelijkt. Wat betreft de extra vrije dagen; die zetten wij in als extra week meivakantie, zoals de meeste scholen in Nederland, en rondom de Christelijke feestdagen.

 

vakantierooster 2019-2020

vakantierooster 2020-2021

Nieuws

Nieuwe directrice

4 juni 2020

We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat Conjo Kristalijn per 1 augustus onze nieuwe directrice wordt. Vanaf dat...

Lees meer

School weer volledig open!

17 maart 2020

Vanaf maandag 8 juni mogen álle kinderen weer hele dagen naar school komen. We hanteren het oude lesrooster. Verdere informatie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.