Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u veel beleidsdocumenten van de school. Waarom openbaar zetten? We willen een transparante organisatie zijn; laten zien wat we doen, waar we voor staan, hoe we onderwijs geven, wat we belangrijk vinden, welke keuzes we maken, etc. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, is van harte welkom om onze documenten daarover te raadplegen. Ze zijn ook vrij te gebruiken voor andere organisaties. Mochten er vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn naar aanleiding van de documenten, dan horen we dat natuurlijk graag! We zijn een organisatie die in beweging is en blijft, waardoor afspraken, documenten en beleidsstukken wel eens achter de dagelijkse praktijk aanlopen. We blijven graag in gesprek met alle betrokkenen in en rondom onze organisatie om zo samen zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen te bieden.

It takes a village to raise a child –

 

De school …

Schoolplan CBS Op Dreef 2019-2023 df

ICT beleidsplan 2018

schoolgids 2020-2021

Zorgbeleidsplan 2018-2022

beleid nieuwkomers

aannamebeleid

instemmingsverklaring

binnenbrengen van groep 1 en 2

klachtenregeling

gedragscode

Handboek processen in de school

 

ons onderwijs….

overgangsprotocol

dyslexie uitleg

ckv circuit

meerbegaafden in de bovenbouw

huiswerkbeleid 2017-2018

procedure dyslexie

afspraken ZIEN!

SIDI afspraken def.

cooperatieve werkvormen

zelfst. werken

toelating tot groep 9

werkstukken en spreekbeurten

herfstkleuters

 

verlof en leerplicht…

Richtlijnen vrijstelling van geregeld schoolbezoek SD_drukversieFormulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek (2)

 

 Jaarplannen…

jaarplannen 16-17 en evaluatie

jaarplannen 2017-2018

 

Passend Onderwijs…

Schoolondersteuningsprofiel CBS Op Dreef 2018

 

Veiligheid…

EindrapportRIE_ februari 2016

meldcode kindermishandeling

Ontruimingsplan Bruinisse

Veiligheidsplan 2015-2019

 

Voor en over de medewerkers….

nascholingsbeleid

Vervangingsbeleid-CBs Op Dreef

beleid omtrent VOG

Levensfasegericht personeelsbeleid

Ziekteverzuimprotocol

beleid werving en selectie, sollicitatiecode, definitief

Competentiewoordenboek versie nov 2016

beoordelingsinstrument Op Dreef 2010 def.

Functioneringsgesprekken & POP procedure

 

Ouderraad…

De Ouderraad taakomschrijving

ouderraad

 

MR…

nieuw MR statuut

 

VVE…

Locatieplan VVE 2017-2018

VVE beleid

 

bestuur

bestuurdersprofielen

jaarrekening_2017

Jaarrekening 2018

Accountantsverklaring 2018

Jaarverslag 2019

 

inspectie

ParnasSys – Inspectiegetallen

ParnasSys – Schooltoetskaart

ParnasSys – Inspectiekaart Eindtoets – Eindtoetsen

ParnasSys – Schooltoetskaart – Resultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.