Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Kwaliteiten

Bij CBS ‘Op Dreef’ werken ervaren en betrokken mensen. Zij zijn degenen die voor het grootste deel het warme en uitnodigende klimaat van onze school bepalen. De leerkrachten spelen de belangrijkste directe rol. Immers, de leerkracht heeft een duidelijke voorbeeldfunctie voor het kind. Reden om aan de kwaliteiten van de leerkracht alle aandacht te geven die nodig is.

Pedagogisch bekwaam

De leerkrachten van CBS ‘Op Dreef’ zijn er goed in een rustige en aandachtige sfeer te scheppen. Zij gaan relaties aan en laten deze ontstaan. Ze hebben oog voor de soms grote verschillen tussen de kinderen. Ze kunnen onderwijs op maat bieden aan meerdere kinderen in de groep. Ze zorgen dat de lesstof gevarieerd is en past bij de leeftijdsgroep en het individuele kind. Zij bieden leerlingen voldoende mogelijkheden tot kiezen.

Didactisch vaardig

Ook de lesstof zelf en de manier waarop wij de kinderen aan het werk zetten wat betreft werkvormen en organisatie zijn belangrijk. De leerkrachten van CBS ‘Op Dreef’ zijn uitstekende planners. Al dan niet met ondersteuning van de interne begeleider, kunnen ze hun onderwijs goed organiseren en effectieve instructie bieden, óók voor leerlingen die zich langzamer of juist sneller ontwikkelen. We leggen veel nadruk op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen.

Teamkwaliteiten

Het team van CBS ‘Op Dreef’ is ervaren, deskundig en divers. Er is veel kennis over (jonge) kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Leerkrachten stappen makkelijk bij elkaar binnen voor advies of raad, zij durven elkaar aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten verplicht heeft gesteld. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor het begeleiden van kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun zelfstandigheid.

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.