Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Onze medewerkers

CBS Op Dreef is een school voor alle kinderen. Bij CBS Op Dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21 eeuwse vaardigheden als kritisch denken, opzoeken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen.

“Samen leren, (samen)leven” is onze missie.

 


14689804-7E04ED32A9BA5D1AAFA8-min
14689773-16D7F61254BA57145580-min - kopie

Conjo Kristalijn
directeur
Janny Venderbosch
Intern begeleider 
Veiligheidcoordinator(KiVa)
Vertrouwenspersoon
Marinda Stouten
 Leerkracht
14689865-5ACEBA7968BA5D0900BF-min (1) - kopie - kopie
14689764-DA42F96E24CBA58C98D3
14689768-BBDD25D9AAEBA58B033D-min
Tineke Verspoor
 Leerkracht
Wilco de Valk
Leerkracht 
ICT'er
Hoofd BHV
Rianda Dorst
 Leerkracht
14689866-92143B2BD2BA5D0619D4-min (1) - kopie - kopie
14689870-62AFF6D1EABA5D0EA3BC-min
 14689863-DC9F7ADFB0BA5D1AEC54-min - kopie - kopie
Ina de Waal
 Leerkracht
Wilma van den Berge
 Leerkracht
Ina Kik
 Schoonmaak-
 medewerkster

jorien
IMG_4873
Ludy Joziasse
 Schoonmaak-
 medewerkster
    Jorien Lambert
     Leerkracht
        Ingrid Motzheim
       klassenassistente

 14689823-664CF7797BBA5D099B87-min
 
 pieteko
 Ellen-extra_fb-600x600
 Esther Moerland
 Klassenassistente
    Pieteko de Koning
     Leerkracht

 Ellen Nijsssen 
externe vertrouwenspersoon

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.