Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Partners

CBS ‘Op Dreef’ neemt een belangrijke plaats in in Bruinisse. Wij zoeken naar samenwerking met al diegenen die samen met ons willen investeren in de ontwikkeling van de kinderen in Bruinisse. Zij helpen ons om die bijzondere evenementen mogelijk te maken, die in het leven van een schoolgaand kind zo belangrijk kunnen zijn.

Ouders

De eerste samenwerkingspartners zijn en blijven natuurlijk de ouders en verzorgers van de leerlingen. De ouders krijgen informatie via de schoolgids, de app en de website. De school peilt de mening van de ouders door middel van ouderenquêtes over allerhande schoolzaken. Zo houden we contact met alle ouders. Actieve ouders leveren hun bijdragen aan de verdere ontwikkeling van school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Daarnaast helpen ouders de school bij sportactiviteiten, knutselen, computeronderwijs, het ontdekkasteel, schoolreizen, kamp en andere activiteiten.

Maatschappelijke partners

CBS ‘Op Dreef’ heeft waardevolle contacten met externe organisaties. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet van bijzondere projecten. Zo werken we samen met de sportmedewerkers van de gemeente die regelmatig gastlessen verzorgen voor diverse sporten. Ook sportverenigingen uit de omgeving bieden sportclinics aan. André de Rijke uit Nieuwerkerk is onze partner in de BHV opleiding en de plaatselijke EHBO-afdeling helpt onze kinderen bij het behalen van hun EHBO-diploma. Zo kunnen onze kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen en andermans veiligheid. Zij kunnen preventief handelen en kunnen correct optreden in geval van een calamiteit.

Aan de overkant van de school zit logopediepraktijk Jumelet, waarbij leerlingen van onze school terecht kunnen voor spraak/taalontwikkelings ondersteuning.

https://www.jumeletlogopedie.nl/

CBS ‘Op Dreef’ maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband Kind op 1, wat zorg draagt voor passend onderwijs voor alle kinderen in de regio.

CBS ‘Op Dreef’ werkt ook samen met de andere christelijke scholen in de omgeving: enkele keren per jaar organiseren we samen ouderavonden over diverse opvoedingsvraagstukken. Ook werken we samen in onze contacten naar de gemeente om zo een sterker christelijk geluid te laten horen.

Tenslotte werken we ook samen met het Kinderpaleis. Zij verzorgen de opvang van kinderen tot 4 jaar. Door intensieve samenwerking zorgen we er samen voor dat een ononderbroken leerlijn van 0 tot 12 jaar voor steeds meer kinderen werkelijkheid wordt.

https://www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl/kohk/bruinisse/

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.