Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Protocol sociale veiligheid

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, welke zijn beschreven in een ‘protocol sociale veiligheid’. Het document met daarin deze voorwaarden is hieronder te downloaden.

In september 2014 zijn we begonnen met KiVa. Dit is een anti-pestmethode die uit Finland komt (KiVa is het Finse woord voor “samenwerken”). De methode is wetenschappelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en is bewezen effectief: degenen die met KiVa werken hebben ruim 50% minder last van pesten! Het uitgangspunt van KiVa is het pesten te voorkomen. In die gevallen waar er toch probleemoplossend te werk moet worden gegaan, wordt de hele groep bij het probleem betrokken en worden alle kinderen verantwoordelijk gemaakt voor een positieve oplossing. We kijken daarbij vooruit: “hoe gaan we er samen voor zorgen dat iedereen het fijn heeft op school?”

Bij KiVa hoort een vragenlijst die de leerlingen 2 x per jaar invullen. Dit doen ze op school. Deze worden, anoniem opgestuurd naar de RUG die deze gegevens gebruiken bij het wetenschappelijk onderzoek en ons terugkoppeling geven over de resultaten.

 

protocol-sociale-veiligheid.pdf

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.