Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Waar staat de school voor?

CBS Op Dreef is een Christelijke school. We geven daar uiting aan via zingen, bidden en het vieren van Christelijke feestdagen. Op de gevel van onze school hangt een beeld van Jezus die alle kinderen tot zich laat komen. Zo’n school willen we zijn: waar alle kinderen welkom zijn. We proberen een praktische invulling te geven aan de lessen die uit de Bijbel te leren zijn.

Structuur

Kinderen zijn gebaat bij een heldere structuur, ze weten dan wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke regels en vaste afspraken geven hen een gevoel van veiligheid. Wij bieden de kinderen dit houvast. Het naleven van regels bevordert het respect voor de ander en het rekening houden met elkaar.

Contact met ouders

Betrokken ouders die weten wat er op school gebeurt, motiveren hun kinderen en dat is goed voor de leerprestaties en het welbevinden van het kind. We hechten daarom grote waarde aan goed contact met de ouders. De leerkrachten waarderen de inzet van de ouders.

Uitdagend optimistisch

Wij stimuleren elkaar het goede heel goed te doen. We belonen goed gedrag, spreken positief én eerlijk met elkaar en kunnen goed omgaan met tegenslagen. Kansen worden gecreëerd en uitgeprobeerd, de leerkracht daagt de kinderen uit om te leren.

Verdraagzaamheid

We stellen ons open en verdraagzaam op ten opzichte van andere religies en levensovertuigingen. We geloven in wederzijds respect, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de wereld om ons heen.

Missie en kernwaarden

Grondslag

iedere dag bij CBS Op Dreef

Samen leren (samen)leven

21 eeuwse vaardigheden

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.