Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Wat willen we bereiken?

Ons eerste streven is het bieden van een veilige plek waar het kind anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Wij investeren in de zorg en de interne zorgstructuur voor onze leerlingen en houden in het oog dat bij elk kind een goede basis voor de ontwikkeling gelegd wordt.

We vinden het belangrijk dat we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De vaardigheden van de 21e eeuw nemen daarom een belangrijke plek in binnen ons onderwijs:

Samenwerken

We leren kinderen al van jongs af aan samenwerken. Dat doen we bij alle vakken en we gebruiken hier verschillende werkvormen voor. Samenwerken is één van de belangrijkste competenties waar een beroep op wordt gedaan in het vervolgonderwijs en op de werkvloer. Onze leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nuttig zijn om jezelf te kunnen redden. Daarbij hoort ook de durf om je afhankelijk op te stellen en hulp te vragen aan anderen.

ICT-vaardig

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Kinderen van nu zijn geboren in een digitale wereld en voor hen is ICT vanzelfsprekend. We leren kinderen kennismaken met de oneindige mogelijkheden van ICT, bekwamen ze in het gebruik ervan, wijzen ze op de mogelijkheden, maar ook op de gevaren.

Creativiteit

Creativiteit is een vaardigheid die veel deuren kan openen… Het geeft een verfrissende kijk op een soms lastige situatie wanneer je er op een creatieve manier naar kan kijken. Door kinderen te leren creatief te denken en te doen, geven we ze handvatten waar ze later veel profijt van kunnen hebben.

Communiceren

Communicatie is elkaar begrijpen, luisteren, uitleggen, samenvatten, antwoord geven, en nog veel meer. Door veel tijd te besteden aan de taal- lees- en spellingslessen, komen alle aspecten uitgebreid aan bod en worden de kinderen bijzonder taalvaardig. Ze leren ingewikkelde teksten lezen en begrijpen, ze leren luisteren naar elkaar, leren presentaties geven en ze leren zich schriftelijk leesbaar en begrijpelijk uit te drukken.

Kritisch denken

Kritisch denken is een cruciale vaardigheid die kinderen moeten leren. Wij leren kinderen kritisch te zijn en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van hun keuzes. Ons onderwijsprogramma biedt kinderen de mogelijkheid om te zoeken naar uitdagingen. Wij leren ze vooruit te kijken en doelen te stellen. Hiervoor moeten zij creatief en optimistisch zijn en lef tonen.

Sociaal gedrag

Onze kinderen kunnen werken in groepsverbanden. Zij kennen regels van feedback geven én ontvangen. Zij investeren in relaties en vertrouwen. Zij kunnen zelf denken én samen doen. Zij zijn betrokken bij hun omgeving. Onze kinderen hebben een positief zelfbeeld. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan én hebben duidelijke waarden. Ze zijn gemotiveerd en nemen persoonlijk initiatief en kunnen omgaan met tegenslagen.

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.