Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Voor de ouders

Een goed contact tussen de ouders en leerkrachten stellen wij erg op prijs. Samen zijn wij immers verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen.

We willen graag dat de ouders meedenken en meedoen bij alle zaken die de school en de kinderen aangaan. Daarom vinden we de rol van de medezeggenschapsraad en de ouderraad hierin ook erg belangrijk.

Ouders kunnen verder actief zijn op onze school, bijvoorbeeld bij computeren, handenarbeid, als natuurouder, bij het techniekkasteel of als luizenouder. De leerkrachten benaderen de ouders van hun klas wanneer er een activiteit is waarbij zij hulp kunnen gebruiken en ouders die graag actief willen zijn op school kunnen dit bij de leerkracht en de directie kenbaar maken.

Aan het begin van het schooljaar zijn er informatieavonden: de leerkracht  vertelt dan wat er komt jaar op het programma staat. In het voor- en najaar zijn er  10-minutengesprekken  waarin ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte kunnen houden.Daarnaast worden er regelmatig voortgangsgesprekken gevoerd, zowel op initiatief van ouders als van school. Indien nodig zijn bij deze gesprekken ook deskundigen(logopedist, orthopedagoog, etc) aanwezig die dan wel door ouders of door school worden uitgenodigd.

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.