Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Engels / Anglia

Engels in alle groepen!

In de kleuterklassen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid d.m.v. de methode Stepping Stones junior.

Anglia Examens

Anglia is een ondersteunend programma voor Engels waarmee kinderen zowel thuis als op school kunnen oefen zodat ze in eigen tempo en op eigen niveau hun Engels kunnen verbeteren. Anglia biedt landelijke examens op alle niveaus waardoor de vorderingen van de leerlingen gemeten en erkend worden. Voor meer informatie, raadpleeg de website: http://www.anglia.nl/

De methode Stepping Stones sluit prima aan bij de Anglia-examens, die we extra aanbieden aan kinderen die het leuk vinden om certificaten te halen op 5 niveaus:

 • First step
 • Junior level
 • Primary level
 • Preliminary level
 • Elementary

Quizlet

Je kan ook oefenen met QUIZLET. Op school hebben alle leerlingen inloggegevens gekregen voor Quizlet. Alle woordenlijsten van Anglia staan er in.

Onze school is als enige basisschool in de omgeving een Anglia school. Meedoen aan Anglia-examens is voor veel kinderen een extra stimulans om hun Engels te verbeteren. Met materiaal van de website bereiden kinderen zich zelfstandig voor op de examens. Aan het eind van het jaar worden de certificaten op feestelijke wijze uitgereikt tijdens een high-tea!

Als je extra wil oefenen voor Anglia kan je een werkboek bestellen voor €12,50. Het boek is in te zien op school.

We adviseren de volgende examens in de bovenbouwgroepen:

 • Junior level: voor groep 5,6
 • Primary level: voor groep 6,7
 • Preliminary level: voor groep 7,8
 • elementary level: voor groep 8, begin VO

Klik hier voor meer informatie over Anglia.

Wil je zien hoe een examen er uit ziet of oefenen, klik dan hier en hier:

primary proef examen schrijven

primary proef examen schrijven antwoorden

preliminary proef examen schrijven

preliminary proef examen schrijven antwoorden

elementary proef examen schrijven

elementary proef examen schrijven antwoorden

 

Alle kinderen vanaf groep 5 hebben de placementtest gedaan. Het niveau dat hieruit komt is het instapniveau voor Anglia: het eerstvolgende examen zou je op dit niveau moeten gaan doen.

Groep 9-leerlingen

Voor de leerlingen uit groep 9  is Anglia verplicht. Dit heeft twee redenen: allereerst vinden we dat kinderen die meer aankunnen dit ook moeten doen. Daar komt bij dat deze leerlingen naar de hoogste niveaus van het voortgezet onderwijs zullen gaan en het niveau van het Engels in die afdelingen ligt hoog. We willen deze kinderen hier goed op voorbereiden.

Begeleiding & oefenen

Oefenen doe je in principe zelfstandig. Thuis, maar het mag ook op school: op donderdagmiddag na schooltijd kan je in je eigen lokaal oefenen voor Anglia. Dit is van 15.30 – 16.00 uur. Dan is er ook een leerkracht aanwezig waar je vragen aan kan stellen over onderdelen van Anglia die je niet snapt.

Data

De data voor de examens van Anglia staan op: data Anglia examens

Je kunt meedoen door je aan te melden bij je leerkracht en het bedrag over te maken naar school. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de leerkracht.

En nu?

De leerkrachten van groep 5 t/m 8 vragen aan de leerlingen wie er mee willen doen aan Anglia de (de groep 9 kinderen doen sowieso mee).

De kinderen die mee doen gaan:

 • Zelf oefenen met Quizlet en met het materiaal op de Anglia-site
 • Naar het hulp-uur op donderdagmiddag als dat nodig is
 • het oefenboek op school of via de Anglia website bestellen (niet verplicht)
 • Zich inschrijven voor een anglia-examen

Examen

Weten of je klaar bent voor het examen? Kijk dan eens naar deze documenten. hierin staat precies wat je moet kennen en kunnen voor elk Anglia Examen.

Wat moet je weten voor een anglia examen Junior

Wat moet je weten voor anglia examen primary

Wat moet je weten voor een preliminary examen

Wat moet je weten voor een anglia examen elementary

 

inschrijven voor examens

InscDit hrijfformulier Anglia exams 20172018

Dit kun je doen door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij je leerkracht. Dit formulier kun je opvragen bij je leerkracht.

FAQ (frequently asked questions)

anglia FAQ

 

 

 

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.