Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Aanmelden

En ja, dan is het zover! Uw kind is binnenkort oud genoeg voor de basisschool. Uiteraard bent u van harte welkom om eens te kijken hoe wij werken op CBS ‘Op Dreef’. U kunt daarvoor een afspraak maken met Conjo Kristalijn 06-817421 of 0111-481593.

Helaas blijkt het online inschrijfformulier niet goed te werken. Dus graag nog even via de traditionele manier aanmelden (papieren exemplaren zijn altijd op school aanwezig)

Als u uw kind inschrijft bij CBS ‘Op Dreef’, stemt u in met het de visie, doelstelling, grondslag en  het beleid van de school zoals verwoord op deze site en in de schoolgids. Ook stemt u dan in met het aannamebeleid van de school: aannamebeleid.

Schriftelijk aanmelden kan ook: print dan dit aanmeldformulier en de instemmingsverklaring uit en lever deze ingevuld op school in.

We hebben alle informatie die van belang is wanneer u en uw kind nieuw zijn op school, handig bij elkaar gezet: nieuwe leerlingen

 


Gegevens leerling

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voorletter(s)*

Voornamen*

Roepnaam*

Geboortedatum*

Geslacht*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon*

Geheim nummerJaNee

E-mail*

Nationaliteit*

Godsdienst*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Sofinummer*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 1

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voornamen*

Mobiele telefoon*

Geboortedatum*

Geslacht*

Nationaliteit*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Hoogst genoten onderwijs/diploma*

Diploma behaald*JaNee

Beroep*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 2

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornamen

Mobiele telefoon

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Hoogst genoten onderwijs/diploma

Diploma behaaldJaNee

Beroep


Andere gegevens

Gezinsamenstelling*

Giro/Banknummer*

Aanmeldingsdatum*

Eerste lesdag

Binnenkomst in groep

Peuterspeelzaal

School van herkomst


Beeldmateriaal

Gedurende het schooljaar kunnen er foto- en/of video-opnames gemaakt worden ten dienste van het onderwijs.
Ook kunnen er foto's in de schoolgids, op de website of op Facebook geplaatst worden.

 Hierbij verklaar ik GEEN toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van mijn kind.


Bijzonderheden

 

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.