Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Aanmelden

En ja, dan is het zover! Uw kind is binnenkort oud genoeg voor de basisschool. Uiteraard bent u van harte welkom om eens te kijken hoe wij werken op CBS Op Dreef. U kunt daarvoor een afspraak maken met José de Jong (telefoon 0111-481593).

U kunt het inschrijfformulier online invullen. zodra u het verzendt, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Als u uw kind inschrijft bij CBS Op Dreef, stemt u in met het de visie, doelstelling, grondslag en  het beleid van de school zoals verwoord op deze site en in de schoolgids. Ook stemt u dan in met het aannamebeleid van de school: aannamebeleid.

Schriftelijk aanmelden kan ook: print dan dit Aanmeldformulier en de instemmingsverklaring uit en lever deze op school in.

We hebben alle informatie die van belang is wanneer u en uw kind nieuw zijn op school, handig bij elkaar gezet: nieuwe leerlingen

 


Gegevens leerling

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voorletter(s)*

Voornamen*

Roepnaam*

Geboortedatum*

Geslacht*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon*

Geheim nummer Ja Nee

E-mail*

Nationaliteit*

Godsdienst*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Sofinummer*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 1

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voornamen*

Mobiele telefoon*

Geboortedatum*

Geslacht*

Nationaliteit*

Geboorteplaats*

Geboorteland*

Hoogst genoten onderwijs/diploma*

Diploma behaald*Ja Nee 

Beroep*


Gegevens ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) - 2

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornamen

Mobiele telefoon

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Hoogst genoten onderwijs/diploma

Diploma behaaldJa Nee 

Beroep


Andere gegevens

Gezinsamenstelling*

Giro/Banknummer*

Aanmeldingsdatum*

Eerste lesdag

Binnenkomst in groep

Peuterspeelzaal

School van herkomst


Beeldmateriaal

Gedurende het schooljaar kunnen er foto- en/of video-opnames gemaakt worden ten dienste van het onderwijs.
Ook kunnen er foto's in de schoolgids, op de website of op Facebook geplaatst worden.

  Hierbij verklaar ik GEEN toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van mijn kind.


Bijzonderheden

 

 

Nieuws

missies

6 november 2018

in het traject Continue Verbeteren hebben alle klassen een datamuur, groepsregels en nu ook een MISSIE! missie van groep 1...

Lees meer

Sulawesi

Elke maandag mogen de leerlingen van CBS Op Dreef goede-doelen-geld mee naar school nemen. Vanaf de herfst- tot de kerstvakantie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.