Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Kinderen die meer aankunnen

Sommige kinderen leren sneller en makkelijker dan anderen. Ook deze kinderen willen we optimaal voorbereiden op hun toekomst, hun talenten ontwikkelen. Daarom bieden we vanaf groep 5 Groep 9 aan. Deze kinderen krijgen ook meer en moeilijker werk mee naar huis en bovendien hebben we op het gebeid van rekenen apart beleid ontwikkeld, allemaal om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen optimaal uitgedaagd worden en zo goed voorbereid hun weg kunnen vervolgen na groep 8.

Groep 9

Vanaf groep 5 kunnen kinderen naar ‘groep 9’. Criteria voor toelating zijn dat een kind overwegend cito-A scores moet hebben, een positieve werkhouding, een goede motivatie en in de klas bovengemiddeld presteert. De leerkracht bepaalt welke kinderen er toelaatbaar zijn. Na elke Cito-toets, dus 2 x per jaar, wordt de samenstelling van groep 9 geëvalueerd.

Er is een middenbouw groep 9 en een bovenbouw groep 9. Elk jaar is verdeeld in 6 blokken van ongeveer 6 weken.  In elk blok krijgen ze les over uiteenlopende onderwerpen. Dit zijn altijd vakken die tijdens de reguliere lessen niet aan bod komen: Chinees, Frans, meetkunde, filosofie, etc. Er wordt zowel klassikaal, individueel als in groepjes gewerkt, om alle vaardigheden en competenties aan bod te laten komen.

De kinderen uit groep 9 zijn verplicht om ook Anglia te doen. Zij moeten ten minste 1 examen per jaar afleggen.

 

Huiswerkbeleid voor groep 9:

  • Ze krijgen extra huiswerk, speciaal voor groep 9
  • Ze moeten verplicht deelnemen aan Anglia en minimaal 1 x per jaar examen doen
  • Ze krijgen verdiepingsstof mee als huiswerk, van hun eigen leerkracht

 

Meerbegaafden in de bovenbouw

We willen alle kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de middelbare school. Kinderen die bovengemiddeld presteren, met name de latere havo&vwo leerlingen, lopen er nogal eens tegenaan dat ze niet gewend zijn om te leren, te studeren, te plannen, kortom; zich in te spannen voor hun huiswerk. Hier willen we wat aan doen. Ook deze kinderen moeten ‘leren leren’. Het betreft de groep kinderen die nu al een uur per week  in groep 9 zitten.

Beleid slimme rekenaars

In ons zorgplan hebben we afspraken staan over hoe we omgaan met kinderen die sneller dan de meeste klasgenoten bepaalde stof begrijpen. In principe werken de kinderen volgens de methode “compacten en verrijken” : ze maken minder van de basisstof en krijgen extra verrijkingsstof. Dit kan van dezelfde methode zijn, maar kan er ook los van staan (WIG plusrekenboek, rekentijgers).

Toch levert dit niet altijd het gewenste resultaat: voor een deel van deze slimme rekenaars is zelfs het compacte deel van de methode geen uitdaging, ze zijn hier snel mee klaar, maken alle toetsen foutloos. De extra stof, wanneer deze wel uitdagend genoeg is, is vaak niet zelfstandig te maken; uitleg van de leerkracht is dan gewenst.

Deze kinderen lopen soms wel een jaar voor op methode. In plaats van ze gelijk op te laten gaan met de groep, volgens de manier “compacten en verrijken”, kiezen we er bij deze kinderen voor om ze door te toetsen. Deze kinderen maken dan de methodetoetsen. Zolang ze deze meer dan 90% goed maken, gaan ze hiermee door: ze beheersen de stof dan goed.

Vanaf het moment dat ze onder de 90% komen, beginnen ze met ‘normaal’ werken in het rekenboek. Deze groep/dit kind zal met weinig extra uitleg weer verder kunnen. Het is immers een slimme rekenaar.

Zo kunnen ze doorwerken met de methode en is verdiepings-/verrijkingsstof pas nodig als de methode uit is. Op dat moment kunnen ze verder werken met de digitale rekenprogramma’s zoals smartrekenen, ambrasoft en muiswerk. Dit is zelfstandig te doen en is juist bedoeld voor kinderen die klaar zijn met de lesstof van de basisschool.

Eigenlijk krijgen deze kinderen een eigen leerlijn rekenen: niet langzamer dan de groep, maar juist sneller.

Vooralsnog heeft dit fenomeen zich niet voorgedaan bij taal of spelling. Mocht dit wel het geval zijn, dan voorziet de taalmethode in plusboeken. Bij technisch lezen doen we het eigenlijk al jaren: ieder kind leest op zijn eigen AVI-niveau.

Tenslotte; we zijn erg terughoudend met het overslaan van een groep, net als we dat overigens zijn met zittenblijven. Een groep overslaan leidt nogal eens tot sociaal-emotionele problemen. Voor kinderen is een jaar leeftijdsverschil met klasgenoten nog heel groot. Bovendien  verschuiven we zo het probleem, want hoe fijn is het om als 11 jarige naar zo’n grote middelbare school te moeten? Daarom bieden we liever leerstof die past bij de capaciteiten van ieder kind. Wel wat meer werk misschien, maar wel zo fijn voor uw kind!

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.