Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Stichting Leergeld

LEERGELD

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen.

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt bijv. met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken meer vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school fietsen, maakt dat je er bij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen is later meetellen!

HOE WERKT LEERGELD?

Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties zoals de gemeente, voor u betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen?

Leergeld werkt samen met gemeentes, verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor zorgen dat de kosten voor sport en/of muzieklessen vergoed worden. Of dat uw kind een fiets krijgt. Ook voor schoolreisjes kunnen we bekijken wat er geregeld kan worden.

VOOR WIE?

Ouder(s)/verzorger(s)van kinderen van 4-18 jaar die in het Oosterscheldegebied wonen kunnen een beroep doen op Leergeld Oosterschelderegio indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau zit.

Een aanvraagformulier is te vinden op: Leergeld@zeelandnet.nl

of u kunt ons bereiken op: 06-3893 0371

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.