Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeel zitting hebben. Zij hebben inspraak- en adviesrecht op diverse zaken de school betreffende. Dit is vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. De medezeggenschapsraad komt zo’n 5 x per jaar bijeen.

Ouders die lid willen worden van de MR kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de MR of bij de directie. De leden van de MR worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en zitten in principe 4 jaar in de MR. Kandidaten voor de MR moeten lid zijn van de schoolvereniging en ouder zijn van een kind dat op de school zit.

De leden van de MR zijn namens de ouders(OMR):

  • Erika Capelle   06-15836930   erikacapelle@gmail.com
  • Richard Donselaar                     rdonselaar@zeelandnet.nl

 

erica                           

Erika Capelle – voorzitter             Richard Donselaar

De leden namens het personeel zijn(P-MR):

14689773-16D7F61254BA57145580-min - kopie                 14689768-BBDD25D9AAEBA58B033D-min

Marinda Stouten secretaris                 Rianda Dorst

De MR komt in het schooljaar 2020-2021 vijf keer bijeen. Voor al deze data geldt: in overleg en onder voorbehoud:

  • 10 september 2020
  • 15 december 2020
  • 4 maart 2021
  • 22 april 2021
  • 15 juli 2021

De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en zijn openbaar: iedereen is van harte welkom! De vergaderingen vinden plaats op school. Het kan zijn dat de MR in onderling overleg een andere datum of tijd afspreekt. Wilt u aanwezig zijn? Check dan bij één van de leden voor de juiste dag & tijd.

Nieuwe vacatures in de O-MR worden in het voorjaar bekend gemaakt.

 

Jaarverslag-20182019-MR-CBS-Op-Dreef.pdf

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.