Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Schooltijden

 

voor alle groepen geldt het onderstaande rooster:
maandag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag 8.30 – 12.30
donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 8.30 – 12.00

 

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Dan mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen worden gebracht. De andere kinderen gaan bij de eerste bel (8.25 en 13.10 uur) in de rij bij de deur staan voordat ze naar binnen mogen. Bij de tweede bel, om 8.30 en 13.15 uur zijn alle kinderen in de klas en beginnen de lessen. Kinderen die op of na de tweede bel binnenkomen, zijn te laat en worden als zodanig genoteerd. Bij herhaald te laat komen wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

Het is niet de bedoeling de kinderen eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen op school komen.

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.