Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Schooltijden

 

voor alle groepen geldt het onderstaande rooster:
maandag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
dinsdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
woensdag 8.30 – 12.30
donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15
vrijdag 8.30 – 12.00

 

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open. Dan mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen worden gebracht. De andere kinderen gaan bij de eerste bel (8.25 en 13.10 uur) in de rij bij de deur staan voordat ze naar binnen mogen. Bij de tweede bel, om 8.30 en 13.15 uur zijn alle kinderen in de klas en beginnen de lessen. Kinderen die op of na de tweede bel binnenkomen, zijn te laat en worden als zodanig genoteerd. Bij herhaald te laat komen wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

Het is niet de bedoeling de kinderen eerder dan een kwartier voor aanvang van de lessen op school komen.

 

Nieuws

missies

6 november 2018

in het traject Continue Verbeteren hebben alle klassen een datamuur, groepsregels en nu ook een MISSIE! missie van groep 1...

Lees meer

Sulawesi

Elke maandag mogen de leerlingen van CBS Op Dreef goede-doelen-geld mee naar school nemen. Vanaf de herfst- tot de kerstvakantie...

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.