Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Verlofregeling

Een weekendje weg, eerder op vakantie, buiten het seizoen om naar winterport; wie wil dat niet. De wet op de leerplicht heeft helder omschreven wat de (on) mogelijkheden zijn voor verlof onder schooltijd.

In de links vindt u de sites waarop staat beschreven wat de voorwaarden voor verlof onder schooltijd zijn.

Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), vul dan onderstaand formulier in, eventueel met bijgevoegde documenten zoals werkgeversverklaringen, trouwkaarten, etc.

U krijgt binnen een week antwoord op uw aanvraag.

in onderstaande bijlage staan de redenen waarvoor wel, en waarvoor geen verlof wordt verleend.

Richtlijnen verlofaanvragen Onderwijs Schouwen-Duiveland:

Richtlijnen vrijstelling van geregeld schoolbezoek SD_drukversie

Formulier verlofaanvraag:

Formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek (2)

rijksoverheid : hier leest u de regelgeving vanuit de overheid, o.a. over de vrijstelling voor 5-jarigen.

leerplichtwijzer: veel gestelde vragen over leerplicht en verlof (bijvoorbeeld bij topsporters en andere speciale talenten)

wat-is-schoolverzuim: in dit document vindt u informatie over de leerplichtwet en verschillende soorten verzuim.

 

 

 De ouders/verzorgers van

Naam leerling*

Groep

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

E-mailadres*

Sofinummer leerling*


Verzoeken de directie van CBS op Dreef om het verstrekken van bijzonder verlof, buiten de reguliere vakanties. Maximaal 10 dagen.

Periode van ]

Periode t/m


De reden van de aanvraag is

Maak een keuzeVakantieVerhuizing*Begrafenis/overlijdenBruiloft*Jubileum*Anders*


* Wilt u een kopie van de rouwkaart, uitnodiging, of eventuele andere gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn bijvoegen.

Bijlage


Opmerkingen

Vakantie, i.v.m. de aard van het beroep van één van de ouders waardoor het niet mogelijk is tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Wilt u hier een draagkrachtige en deugdelijke motivatie voor invullen. Indien er sprake is van een dienstverband, dan graag een werkgeversverklaring overleggen waaruit daadkrachtig en deugdelijk gemotiveerd blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Verhuizing van het gezin, naar...
Begrafenis/overlijden, bruiloft, jubileum, het betreft...
Anders, namelijk...

 

Plaats*

Datum*

 

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.