Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Onze school

Samen leren (samen)leven

CBS Op Dreef is een school voor alle kinderen. Bij CBS Op dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars   talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid,   vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van   traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, opzoeken, omgaan met   nieuwe media, creativiteit en overleggen.

 

Grondslag

Missie en kernwaarden

Samen leren (samen)leven

21 eeuwse vaardigheden

 

Nieuws

gevraagd….

15 februari 2018

CBS Op Dreef valt onder de vereniging ter bevordering van het christelijk onderwijs te Bruinisse. Die vereniging is meer dan...

Lees meer

CBS Op Dreef is VTTO school

  CBS Op Dreef mag zich VTTO school noemen: vroeg vreemdetalenonderwijs. We geven immers Engels vanaf groep 1.  

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.