Christelijke basisschool – Bruinisse

CBS op Dreef

Download de PARRO-app

Voor onze agenda, nieuws, foto’s en informatie over en voor uw kind(eren). De inlogcode wordt per e-mail aan de ouders verstrekt, de app is te downloaden via deze link

Bestuur

Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en de werkgever van het personeel. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Zij vormen het toezichthoudend bestuur. De uitvoerende bestuurstaken zijn gemandateerd aan de directeur.

Leden van de vereniging kunnen zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid bij de voorzitter van het bestuur of bij de directie.

 

Bestuursleden:

Richard Pannekoek                     voorzitter

Johan Flikweert                           secretaris

William Lems                               penningmeester

Corné van der Spek                     algemeen lid

Theunis Henk van den Berge    algemeen lid

 

Het mailadres van het bestuur is: bestuur@cbsopdreef.nl

 

 

 

 

 

Nieuws

Ouders Bedankt

1 oktober 2020

Afgelopen week kregen alle gezinnen van CBS Op Dreef een bedankkaart en bloemenbon. Het bestuur wil hiermee de ouders bedanken...

Lees meer

2020-2021 een nieuw schooljaar

3 september 2020

Het nieuwe schooljaar is gestart! Komt u snel een keer kennismaken? Op afspraak geven wij rondleidingen volgens de RIVM richtlijnen....

Lees meer

Voor de ouders

Bekijk alle informatie voor ouders zoals schooltijden, overblijven en meer.

Huiswerk

Bekijk het huiswerk van deze week. Voor leerlingen en ouders.

Over de school

Over de lesmethoden, de organisatie, onze visie en meer.